Miljövänlig mattvätt Stockholm

En nytvättad matta har vackrare färger och glänser. En annan anledning är att en tvätt förlänger mattans liv och skyddar den. Smutsen i en matta skär sönder ullen. Om mattan skall lagras skyddar tvätten mot skadeinsekter och mögel. En mattas livslängd beror mycket på den skötsel man ägnar sin matta. Det är viktigt att mattvättaren har kunskap & erfarenhet.

Om du vill förlänga livet på din matta bör den hållas säker från smuts och sot. Även den bästa av mattor kan försämras mycket snabbt på grund av smuts.