Är hämtnings- och leveransadressen densamma? *
JANEJ