Repartion

Vi utför alla slags reparationer av mattor

Din matta har börjat gå upp i fransarna eller ikanterna, bör den repareras, den kan annars långsamt nystas upp och det blir en värdeminskning av mattan. Reparation av upprepade fransar och slitna veck på långsidorna är inte så dyrt att utföra, i synnerhet om reparationen genomförs innan skadorna har blivit för omfattande.

Restaurering av antika mattor

Reparations och restaurations verkstad med professionella mattreparatörer som specialiserat sig på just lagning av antika och gamla mattor. Vi specialiserar oss på krävande arbeten som bl.a. mattor som har fått hål, slitskador och brännmärken även omfransning av orientaliska mattor röllakan och flossa mattor.